3r ESO

ACTIVITATS SUSPENSIÓ DE CLASSES 

PRESENCIALS

 

SETMANA5        DEL 25 DE MAIG

Durant aquesta quinzena i per finalitzar el tema d'instal·lacions elèctriques en els habitatges anem a treballar a calcular el consum elèctric i les mesures que podriem adoptar per reduir la nostra factura. Per calcular el consum cal aplicar la següent fórmula:

Número elements x Potència aparell x Hores d' utilizació/día x Número de díes = Consumo en un mes en Wh

La potència és una caractrística de cada aparell i ve indicat a la seua placa característica. A les imatges teniu on trobar la potència en una làmpada LED, una torradora de pà i en una làmpara

Com a exemple vaig a calcular el consum d'aquests tres aparells durant un mes , altra dada que he de saber és el temps que estan en funcionament diariament

 Aparell Número Potència (W) Hores
 utilització/dia
 Número
dies/mes
 Consum total
 Wh
 Consum en KWh
 Bombeta LED  10 5,5 3 30 4950 4.95
 Lampada  1 14 5 15 1050 1.05
 Torradora pà 1 1000 0,2 10 2000 2
      TOTAL 8

L'energia consumida en KWh es calcula dividint els Wh entre 1000.

El consum d'energia elèctrica mensual d'aquesta casa és de 8 KWh i ara per saber la factura mensual haurem de conèrixer el preu del Kwh en el nostre cas serà de 0,140728 €/kWhaquesta dada varia en el temps i la companyia elèctrica que ens suministre electricitat.

despesa per consum elèctric serà 8 KWh x  0,140728 €/kWh = 1,125824 euros

Sembla poc !! però aquest sols és la part d'energia consumida per tres electrodomèstics ,també cal afegir la quantitat fixa d'energia contractada , impostos i lloguer dels aparells de mesura

Tasca a realitzar . Segons les següents dades calcula l'import que han de pagar per un mes de consum. El preu de l'energia elèctrica és 0,140728 €/kWh. utilitza una taula igual que a l'exemple.LES DADES SON LES D'AQUESTA IMATGE, NO LES DE LA VOSTRA CASA.


SETMANA4        DEL 11 DE MAIG

Aquesta quinzena anem ha treballar el quadre de comandament i protecció d'un habitatge. Aquest quadre inclou diferents elements ,la tasca que has de realitzar és:
  1. Investiga quins són els elements d'un quadre elèctric i quina funció realitzen.Redacta un breu informe.
  2. Localitza el quadre en la teua casa, fes-li una foto i identifica aquests elements  posant el seu nom sobre la imatge, potser que no estiguen tots o no apareguen distribuits de la mateixa forma.
  3. Envia'm el document abans del 24 de maig per correu electrònic a l'adreça piliasensio@iestacio.com si pot ser en format pdf millor.
Agrega - Previsualizador - Circuitos: Instalaciones eléctricas en ...
Quadre comandament i protecció


 

SETMANA3        DEL 27 D'ABRIL

Durant aquesta quinzena haureu de llegir el text i veure el video sobre el transport , distribució i comercialització de l'energia i respondre  les qüestions del final del text.
Enviar les respostes per correu electrònic a l'adreça piliasensio@iestacio.com abans del 10 de maig.

TEXT DISTRIBUCIÓ ENERGIA I QÜESTIONARI

video distribució i comercializatció de l'energia elèctrica


SETMANA 2      DEL 30 DE MARÇVegeu el següent vídeo i realitzeu la tasca 1

Tipus energies renovables (clicar)


TASCA 1 Fes un esquema /mapa conceptual(utilitza la imatge com a exemple ) amb les principals fonts d'energia renovable, indica quin tipus d'energia aprofita per a generar energia elèctrica
Energies renovables

TASCA 2  Vegeu els vídeos i feu els exercicis següents Qüestionari energies renovables (NO CAL ENVIAR IMATGE D'AQUESTA TASCA,QUEDA REGISTRADA QUAN ACABEU EL QÜESTIONARI)

Termosolar

Eólica https://www.youtube.com/watch?v=kmN9qD8vXbY

Hidràulica

Solar fotovoltàica

Termosolar  vs  fotovoltàica

Enviar el treball, tasca 1  , per correu electrònic a l'adreça piliasensio@iestacio.com abans del 8 d'abril. La tasca 2 queda registrada quan completeu el qüestionari

Si per qualsevol motiu no podeu tindre la feina acabada per el dia 8 d'abril, envieu-me un correu per avisar-me i acabeu la feina durant les vacances de pasqua.


        DEL 23 DE MARÇ


Aquesta setmana, si ja teniu fet el treball dels diferents tipus de centrals elèctriques, l'activitat serà voluntària.
Com que anem a estudiar les diferents fonts  d'energia us propose veure el video sobre l'energia eòlica i els aereogeneradors (és curtet) i ,si teniu possibilitat, la pel·licula "El niño que domó el viento"

Eólica https://www.youtube.com/watch?v=kmN9qD8vXbY

Resultat d'imatges per a "pelicula el domador del viento" 

SETMANA1          SETMANA DEL 16 DE MARÇ

Com es produeix l'energia elèctrica (clica per obtindre informació)

TASCA 1
Realitza una presentació o document de text dels diferents tipus de centrals elèctriques, has d'indicar nom, breu explicació del seu funcionament,  i una imatge. 
Enviar el treball per correu electrònic a l'adreça piliasensio@iestacio.com abans del 22 de març