4t ESO

ACTIVITATS  
 

SETMANA DEL 25 de maig

Després de la setmana de descans tornem al tema de electrònica digital. Aquesta setmana treballarem els mapes de Karnaugh, que és un métode gràfic que s'utilitza per simplificar circuits.digitals.. Us explique el métode :

1. Partim de la taula de la veritat.
2. Hem de posar aquestes dades sobre un mapa de Karnaugh, us deixe les imatges segons el nombre d'entrades. Les lletres A-B-C-D indiquen les entrades de la taula .
Fixeu-vos en el següent exemple:
Si passem les dades d'aquesta taula a un mapa de Karnaugh quedarien així:
3. Ara hem de fer agrupacions de "1" entre cel·les adjacents intentant agrupar el major nombre de "1" i fent el menor nombre de grups, hen de tindre en compte:
 • Els grups han de ser de 1, 2,4,8,16 uns"1"
 • Els "1" s'agrupen en horitzontal o vertical, mai diagonal.
 • Un "1" pot estar en dos grups diferents.
 • El mapa és tridimensional, la part superior continua per la inferior igual que dreta i esquerre.
EXERCICI 1 . Completa els mapes de Karnagh i fes les agrupacions de "1", utilitza colors diferents.
4. Finalment, hem d'escriure les funcions simplificades. Caldrà tindre en compte les següents indicacions:
 • Cada agrupació genera un sumand , apareix les variables negades si son "0" i no negades si són "1".
 • En una agrupació eliminem les variables que prenen dos valors diferents.
Us deixe un exemple comentat i també com quedaria el que hem estat treballant.

EXERCICI 2 . Escriu la funció simplificada de les taules del exercici 1.


6a SETMANA DEL 11 de maig

Aquesta setmana practicarem amb un simulador de circuits LogicSim , és molt senzill d'utilitzar i no cal descarregar cap arxiu. Dibuixeu els circuits de l'exercici 1 de la setmana passada, jo us he fet el primer. Fixeu-vos que us apareix la taula i la funció lògica del circuit que heu dibuixat. Feu una captura de pantalla de cada circuit i envieu-me-les per correu abans del 17 de maig


 

5a SETMANA DEL 4 de maig

Durant aquesta setmana anem a reforçar els continguts treballats la setmana passada. 
Feu els exercicis d'aquest document. EXERCICIS PORTES 

4a SETMANA DEL 27 d'abril

Espere que estigau tots molt bé, la proposta per aquesta setmana i continuant amb el tema de electrònica digital és la següent:
 1. Repasseu l'esquema de portes lógiques que vàreu fer , per  refrescar la memòria, fins ara heu de tindre més o menys clar els següents termes: taula de la veritat, funció lògica, símbols de portes. Si tens dubtes repassa el video de la última classe.
 2. Llegir detingudament FUNCIÖN LÓGICA A PARTIR DE LA TABLA DE LA VERDAD , veure els exemples i fer els exercicis interactius que es proposen.
 3. Llegir detingudament TABLA DE LA VERDAD A PARTIR DE FUNCIÓN LÓGICA, veure els exemples i fer els exercicis interactius que es proposen igual que l'altre apartat.
 4. Fer els exercicis de l'apartat para practicar que estan marcats .
 5. Enviar captura de pantalla dels exercicis realitzats.

3a SETMANA DEL 30 DE MARÇ

Aquesta setmana cal :

 1. Veure el video atentament, està molt ben explicat, el contingut és complicat, però uns alumnes com vosaltres no tindreu cap problema!!!!💪💪😇😇
 2. Completar la taula resum de portes lògiques,podeu també consultar aquest lloc:  Puertas lògicas básicas
 3. Fer el Kahoot de portes
 4. Enviar foto de la taula -resum.

Video portes lògiques

Taula resum portes lògiques

KAHOOT PORTES LÒGIQUES


2N SETMANA DEL 23 DE MARÇ

Aquesta setmana cal:

 1.  llegir l'apartat de La tabla de la verdad
 2. Practicar fent l' exercici interactiu
 3. Fer els 3 exercicis de l'apartat tabla de la verdad i fer una captura de pantalla amb la solució i enviar-la per correu a  piliasensio@iestacio.com
 4. Fer a la llibreta la taula de la veritat del següent problema, fer imatge i enviar-me-la:
Obtén la tabla de la verdad que permita decidir si se ve o no la televisión en una casa sabiendo, que en el caso de que los dos padres estén de acuerdo esa será la decisión a tomar. Sólo en el caso de que los padres no estén de acuerdo, la decisión la tomará el hijo (A:madre; B:padre; C: hijo). Cuando la salida S sea 1 se verá la tele.


Per fer la taula primer cal posar les entrades i calcular el nombre de combinacions possibles 2n on n és el nombre d’entrades, en aquest cas com tenim 3 entrades tenim 8 combinacions possibles. Comença posant a la primera columna 0-1-0-1-0-1-0-1, a la segona 0-0-1-1-0-0-1-1, i a la tercera 0-0-0-0-1-1-1-1. Després col·loca l'eixida (S) i dona-li valors segons siga cert (1) o fals(0)


1a SETMANA DEL 16 DE MARÇ

  Estudiar el contingut dels apartats ( clicar damunt del nom
  De decimal a binari

  Realitzar les següents activitats, cal que aparega el procediment utilitzat en el càlcul i enviar-les per correu en format imatge a l'adreça piliasensio@iestacio.com

  1. Transforma els següents nombres de binari a decinal
  1101010
  111111
  10001
  1010

  2. Transforma els següents nombres de decimal a binari

  261
  107
  32
  24  Cap comentari: