1r BATXILLERAT

PRIMER TRIMESTRE

 MOLTS MÉS EXERCICIS ,LES SOLUCIONS AL LLARG DE LA VESPRADA

SOLUCIONS

TEMA 1. MAGNITUDS ENERGIA. FORMES D'ENERGIA
FÓRMULES ENERGIA


  GUIÓ           TREBALL RECERCA TEMA 2 ENERGIES


TREBALLS ALUMNES ENERGIES


ENERGIA NUCLEAR                    ESQUEMA NUCLEAR

CARBÓ                                            ESQUEMA CARBÓ

GAS NATURAL                              ESQUEMA GAS NATURAL

PETROLI                                          ESQUEMA PETROLI

HIDRÀULICA                                  ESQUEMA HIDRAULICA

GEOTÈRMICA                                ESQUEMA GEOTÈRMICA

BIOMASSA                                       ESQUEMA BIOMASSA

CENTRALS TÈRMIQUES               ESQUEMA TERMIQUES

SOLAR                                               ESQUEMA SOLAR

EÒLICA                                               ESQUEMA EÒLICA
MATERIALS
Cap comentari: