3r ESO


2n AVALUACIÓ

TEMA 2 ELECTRICITAT 
 
 
LLEI D'OHM
 


1a AVALUACIÓ

TEMA 1 DIBUIX TÈCNIC


DOSSIER TEORIA


TRAÇAT ON-LINE DE LES VISTES PRINCIPALS D'UN OBJECTE

FIGURA 01        FIGURA 06        FIGURA 11        FIGURA 16

FIGURA 02        FIGURA 07        FIGURA 12        FIGURA 17

FIGURA 03        FIGURA 08        FIGURA 13        FIGURA 18

FIGURA 04        FIGURA 09        FIGURA 14        FIGURA 19

FIGURA 05        FIGURA 10        FIGURA 15        FIGURA 20

NORMES ACOTACIÓ 

TEST ACOTACIÓ


MODELATGE DE FIGURES EN 3D